آموزش نحوه مسواک زدن در حین درمان ارتودنسی

رعایت بهداشت طی درمان ارتودنسی بسیار مهم و حیاتی است. در صورت عدم رعایت بهداشت, اسید تولید شده توسط باکتری‌ها سطح مینای دندان را خورده و لکه‌های سفیدی را بطور دائم روی دندان‌ها ایجاد میکند یا حتی منجر به بروز پوسیدگی و التهاب و تحریک لثه نیز خواهد شد. …

تصویر نحوه مسواک زدن در ارتودنسی

آموزش استفاده از نخ دندان در حین درمان ارتودنسی

نخ دندان کشیدن بصورت منظم به ویژه در افرادی که دندان‌هایشان را ارتودنسی کرده‌اند تأثیر زیادی در جلوگیری از پوسیدگی دندان و بیماری‌های لثه و البته رعایت بهداشت ارتودنسی دارد. متاسفانه نخ دندان کشیدن برای دندان‌های ارتودنسی شده برای اکثریت بیماران کار دشواریست و …..

تصویر نخ کشیدن در ارتودنسی

آموزش مربوط به رعایت تغذیه در حین درمان ارتودنسی

تغذیه صحیح و مناسب در طی درمان ارتودنسی یکی از موارد مهم به منظور رعایت بهداشت ارتودنسی در طول روند درمانی می باشد که این مطلب شامل دوره‌ی کوتاه مدت مربوط به هفته اول شروع درمان ارتودنسی و همچنین مراقبت‌های بعد آن که بازه درمانی دراز مدت محسوب می شود می باشد. همانطور که رعایت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی از اصول تغذیه صحیح در جهت پیشگیری از بیماری ها و رمز سلامتی است، در طی درمان ارتودنسی نیز این مسئله حائز اهمیت می‌باشد. …
تصویر حفظ تغذیه در ارتودنسی