درمان انحراف ، بیرون زدگی و عدم تقارن شدید فک پایین که توسط درمان ترکیبی ارتودنسی و جراحی به نحو مطلوب انجام گردیده است
به روابط دندانی ایده آل پس از درمان و بهبود محسوس تقارن صورت توجه بفرمایید :

Sever mandibular asymmetry was treated by combination of Orthodontic treatment and asymmetric mandibular setback